33

تو مترو دختره عطسه کرد!

پسره: خانم ببخشید شما کالیفرنیایی هستید?!

دختره: نه چطور?!

پسره: عاخه با لحجه کالیفرنیایی عطسه کردید!

من:|Embarassed

اوباما:|

صنف مخ زنان:|

یعنی ابتکارش تو حلقم,البته اگه جا شه!!!!Cool

/ 0 نظر / 3 بازدید